Làm Giấy Phép Lao Động Cho Người Trung Quốc Tại Đồng Nai

Làm Giấy Phép Lao Động Cho Người Trung Quốc Tại Đồng Nai

Giấy phép lao động 0 Comment 100

Người Trung Quốc (China) làm việc tại Đồng Nai phải làm giấy phép lao động tại sở lao động hoặc BQLCKCN tại Đồng Nai.

Work permit for china in DOngnai and visa

Work permit for china in DOngnai and visa

Hồ sơ làm GPLĐ cho người Trung Quốc tại Đồng Nai bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp GPLĐ của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 2. Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp. Các văn bản này được cấp không quá 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
 3. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam. Nghị định 11 quy định chi tiết về giấy chứng nhận sức khỏe phải có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe, và vẫn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lao động. Tại Đồng Nai khách hàng có thể làm giấy khám sức khỏe tại các bệnh viện sau:
 • BV Đa khoa Đồng Nai
 • BV Đa khoa Quốc tế Đồng Nai
 • BV Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai
 1. Giấy xác nhận kinh nghiệm. Trước đây theo quy định cũ thì giấy xác nhận kinh nghiệm cần ít nhất 05 năm làm việc. Tuy nhiên, theo quy định mới giấy xác nhận kinh nghiệm đã rút xuống còn ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành được đào tạo, phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
 2. Các bằng cấp liên quan đến vị trí việc làm tại Việt Nam.
 3. Quyết định của UBND Tỉnh về việc cho phép sử dụng lao động nước ngoài.
 4. 02 ảnh, kích thước 4×6, phông nền trắng, chụp rõ, chính diện, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 5. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 1. Xin cấp lại GPLĐ cho người TrungQuốc tại Đồng Nai khi GPLĐ còn hạn, làm tại công ty cũ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 1. Giấy chứng nhận sức khỏe. Nghị định 11 quy định chi tiết về giấy chứng nhận sức khỏe phải có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe, và vẫn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động. Tại Đồng Nai khách hàng có thể làm giấy khám sức khỏe tại các bệnh viện sau:
 • BV Đa khoa Đồng Nai
 • BV Đa khoa Quốc tế Đồng Nai
 • BV Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai
 1. Giấy phép lao động bản gốc
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh photo công chứng
 3. 02 ảnh mầu phông nền trắng (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 4. Mẫu số 8
 1. Thủ tục xin cấp mới GPLĐ lần 2, trường hợp có giấy phép hết hạn, gia hạn làm tại công ty cũ

Thành phần hồ sơ, thủ tục xin cấp mới lần 2 GPLĐ gồm:

 1. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 2. Lý lịch tư pháp. Trong trường hợp này người lao động nướcngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp. Các văn bản này được cấp không quá 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
 3. Giấy chứng nhận sức khỏe. Nghị định 11 quy định chi tiết về giấy chứng nhận sức khỏe phải có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe, và vẫn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lao động. Tại Bình Dương, khách hàng có thể làm giấy khám sức khỏe tại các bệnh viện sau:
 • BV Đa khoa tỉnh Bình Dương
 • BV Quốctế Columbia Asia BìnhDương
 1. Giấyphéplaođộngđãhếthạn( bảngốc).
 2. Các bằng cấp liên quan đến vị trí việc làm tại Việt Nam.
 3. 02 ảnh mầu phông nền trắng (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 4. Mẫusố 6
 5. Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2chongườiTrungQuốc, trường hợp có giấy phép còn hạn công ty cũ, qua công ty mới làm cùng chức vụ

Thành phần hồ sơ xin cấp mới GPLĐ lần 2 trong trường hợp này gồm:

 1. Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp. Các văn bản này được cấp không quá 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam. Nghị định 11 quy định chi tiết về giấy chứng nhận sức khỏe phải có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe, và vẫn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lao động. Tại ĐồngNai khách hàng có thể làm giấy khám sức khỏe tại các bệnh viện sau:
 • BV Đa khoa ĐồngNai
 • BV Đa khoa QuốctếĐồngNai
 • BV Đa khoa ThốngNhấtĐồngNai
 1. Giấyphéplaođộng( bản photo).
 2. 02 ảnh, kích thước 4×6, phông nền trắng, chụp rõ, chính diện, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 3. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 1. Thủ tục xin giấy phép lao động cấp mới lần 2cho người TrungQuốc, trường hợp có giấy phép hết hạn công ty cũ, qua công ty mới làm cùng chức vụ

Trong trường hợp này hồ sơ làm GPLĐ sẽ bao gồm:

 1. Lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp. Các văn bản này được cấp không quá 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.
 2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam. Nghị định 11 quy định chi tiết về giấy chứng nhận sức khỏe phải có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe, và vẫn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép lao động. Tại ĐồngNai khách hàng có thể làm giấy khám sức khỏe tại các bệnh viện sau:
 • BV Đa khoa ĐồngNai
 • BV Đa khoa QuốctếĐồngNai
 • BV Đa khoa ThốngNhấtĐồngNai
 1. 02 ảnh, kích thước 4×6, phông nền trắng, chụp rõ, chính diện, ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 2. Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu, hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 3. Giấy phép lao động cũ ( photo )

*  Khi sử dụng dịch vụ làm GPLĐ cho người nước ngoài của chúng tôi, để biết được cụ thể phí dịch vụ, quý khách vui lòng trả lời những câu hỏi sau:

 • Khách mang quốc tịch gì?
 • Khách đã có GPLĐ chưa, nếu có thì được cấp ở đâu?
 • Khách muốn làm GPLĐ ở tỉnh thành nào?
 • Khách đang làm việc trong hay ngoài khu công nghiệp?
 • Khách có bằng cấp liên quan đến vị trí việc làm ở Việt Nam không? Nếu có thì đã hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt chưa?
 • Khách có giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 03 năm làm việc trở lên chưa, Nếu có thì đã hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt chưa?
 • Khách có lí lịch tư pháp nước ngoài chưa ( trường hợp khách chưa cư trú tại Việt Nam) Nếu có thì đã hợp pháp hóa lãnh sự và dịch ra tiếng Việt chưa?
 • Khách đã có lí lịch tư pháp Việt Nam chưa?

Sau khi trả lời những câu hỏi trên, chúng tôi sẽ thông báo giá cụ thể cho quý khách.Hãy liên hệ với chúng tôi khi quý khách có nhu cầu.

HUY, Mr I  Phone: 0084-906-847-588

Office HCMC:  Tầng trệt, số 10B, ngõ số 10, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, HCM (Gần ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai)

Ha Noi Branch: Số 3 ngõ 668 Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Tác giả

Gửi bình luận


TP.Hồ Chí Minh:Tầng trệt, số 10B, ngõ số 10, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1(Gần ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai)
Điện thoại: 08.62.732.329 - 0906.847.588

Văn phòng tại Hà Nội:Số 3 ngõ 668 Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 0984.882.866
E-mail: giaypheplaodongnhanh@gmail.com

Back to Top